Najważniejsze cele i zadania nauczyciela

Dobry profesor to postać, która potrafi zainspirować swoich uczniów do poprawiania swoich zamiłowań i pasji. Potrafi on zaadaptować swoje metody edukowania do indywidualnych potrzeb każdego ucznia, dzięki czemu każdy zdoła osiągnąć sukces. Umiejętność wykreowania należytej atmosfery w klasie a także zachęcanie do dyskusji i wymiany pomysłów to dodatkowe cechy dobrego nauczyciela. On/ona jest autorytetem dla swoich uczniów, lecz jednocześnie jest otwarty/a na ich opinie i propozycje. Porządny nauczyciel to głównie postać, która umie zaszczepić w słuchaczach pożądanie do uczenia się i spostrzegania nowatorskich spraw.

Dobry pedagog to też osoba, która nieustannie się rozwija i poszerza swoją wiedzę z danego tematu, co umożliwia mu/jej na zapewnianie słuchaczom najnowszych wiadomości i ciekawostek. Potrafi on/ona także zauważyć i kształtować talenty i zainteresowania swoich uczniów, co zasadnie wpływa na ich pewność siebie i motywację do dalszego rozwoju.

Dobry profesor to też osoba, jaka umie konstruować zależności z uczniami, jest otwarty i pomocny, potrafi słuchać i udzielać konsultacji. On/ona pojmuje, że każdy słuchacz jest inny i ma swoje subiektywne potrzeby i przeszkody. Z tej przyczyny również potrafi dostosować swoje metody uczenia do każdego ucznia i dopomaga mu/jej w rozwiązywaniu problemów.

Rzetelny pedagog to również postać, która umie dobrać swoje metody edukowania do różnych stylów szkolenia się swoich uczniów, ażeby każdy mógł skutecznie przyswajać wiedzę. Potrafi on/ona również wykorzystywać różnorodne metody nauczania, takie jak na przykład praca w grupach, projekty, prezentacje, ażeby uatrakcyjnić przebieg nauki i utrzymać uwagę uczniów.

Solidny pedagog to także osoba, jaka jest elastyczna i potrafi zaadaptować swoje plany lekcji do obowiązujących potrzeb i zainteresowań swoich uczniów, ale też jest otwarty na wdrażanie nowatorskich procedur i narzędzi szkolenia.

Należałoby wtrącić, że porządny nauczyciel to również osoba, która jest otwarta do asystowania swoim uczniom poza porami lekcyjnymi, albo to przez osobiste konsultacje, czy też poprzez udział w różnorodnych kołach zainteresowań lub projektach.

W skrócie, porządny profesor to osoba, jaka jest aktywna, elastyczna, motywująca, i jaka dba o rozwój swoich uczniów, zarówno pod względem kształcącym, jak i prywatnym.